فرم شکایت و پیشنهاد

کاربر گرامی، با تکمیل کادر های ستاره دار (*) و ارسال این فرم ثبت شکایات و پیشنهادات با ورود اطلاعات کامل ما را در خدمات رسانی بیشتر یاری فرمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تنظیم این فرم جهت ثبت انتقادیا شکایت یا پیشنهاد از طرف اعضا محترم میباشد.صحت اطلاعات مندرج در فرم ذیل بهعده تکمیل کننده فرم میباشد.

1 + 4 = ?

enemad-logo